TEMAT: SMACZNE I ZDROWE OWOCE JAGODOWE

Czas trwania zajęć: 45 min.

Celem zajęć jest  wielozmysłowe poznanie wybranych owoców jagodowych oraz zachęcenie dzieci do codziennego ich spożywania.

Środki dydaktyczne:

-  cztery zestawy kart z zapisanymi sylabami,

-  świeże owoce jagodowe: maliny, truskawki, czarne porzeczki i borówki

-  cztery plansze oraz karty z elementami do sudoku,

- ilustracja nowej piramidy żywienia WHO

- kartki, flamastry, kredki, klej, duży brystol

1. „Co to za owoc?” – wprowadzenie w temat zajęć.

Nauczyciel informuje uczniów, że na zajęciach poznawać będą cztery owoce i prosi, aby wspólnie spróbowali odgadnąć ich nazwy.

Chętne dziecko losuje jedną spośród czterech ilustracji przedstawiających owoce jagodowe (tak by inne osoby jej nie widziały) i odpowiada na pytania.

Prowadzący prosi, aby pozostali uczniowie zadawali tylko takie pytania, na które można odpowiedzieć TAK lub NIE.

Np. Czy ten owoc jest mały/duży?

       Czy jest okrągły/podłużny?

       Czy rośnie na drzewie/ krzaczku?

       Czy jest czerwony/czarny? itp.

Na podstawie uzyskanych informacji uczniowie próbują kolejno odgadnąć nazwy czterech owoców – maliny, truskawki, borówki i czarnej porzeczki.

Po rozwiązaniu zagadek nauczyciel prezentuje ilustracje i informuje, że maliny, borówki, truskawki i czarne porzeczki noszą wspólną nazwę owoców jagodowych.

2. Jakie są owoce jagodowe?

Dzieci wielozmysłowo (przy pomocy wzroku, węchy, smaku i dotyku) poznają owoce jagodowe, a następnie określają jakie są: maliny, czarne porzeczki, truskawki i borówki. (np. małe, okrągłe, czerwone, czarne, słodkie, soczyste, smaczne itp.)

Prowadzący pyta: Które z tych owoców jadacie najczęściej, a które najrzadziej? Dlaczego?

Zaprezentowanie uczniom piramidy żywienia; wskazanie w niej miejsca owoców jagodowych; zwrócenie uwagi na konieczność codziennego i systematycznego ich spożywania.

3. „Owocowe zadania”

Nauczyciel dzieli uczniów na cztery zespoły, a następnie przydziela  im zadania do wykonania.

Zadanie 1.

Układanie nazw owoców: maliny, porzeczki, truskawki i borówki z  rozsypanki sylabowej – zadaniem każdego zespołu jest ułożenie z otrzymanych sylab nazw czterech owoców. 

Zadanie 2.

Szukanie rymów do podanego słowa – każda drużyna otrzymuje kopertę, w której jest podpisany obrazek przedstawiający jeden z owoców. Zadaniem dzieci jest znalezienie jak największej ilości słów rymujących się z nazwą danego owocu.

Zadanie 3.

Uzupełnianie „owocowego sudoku”- każdy zespół otrzymuje planszę i karty z brakującymi elementami. Zadaniem dzieci jest ułożenie elementów (obrazków z owocami) tak by w żadnym rzędzie i żadnej kolumnie owoce nie powtarzały się.

Za prawidłowe wykonanie zadań drużyny otrzymują punkty.

4. Co można zrobić z malin? – burza mózgów

Dzieci odpowiadają na zadane pytanie podając propozycje (np. sok, dżem, galaretkę, lody, koktajl itp.), które zapisywane są na dużym arkuszu papieru z narysowanym konturem maliny.

Nauczyciel pyta: Czy w taki sam sposób można wykorzystać pozostałe owoce jagodowe (borówki, truskawki i czarne porzeczki)?

5. „Owocowy plakat”

Każde dziecko rysuje na kartce dowolnie wybrany owoc jagodowy spośród czterech zaprezentowanych podczas zajęć. Następnie uczniowie przyklejają swoje prace na duży brystol z hasłem: SMACZNE I ZDROWE OWOCE JAGODOWE  tworząc kolaż - plakat.

6. Zakończenie zajęć.

Nauczyciel prosi aby uczniowie dokończyli zdanie: Warto jeść owoce jagodowe, bo …

Smaczne i zdrowe owoce jagodowe - materiały do zajęć