Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem apolitycznym, dobrowolnym, działającym na rzecz i w interesie polskich sadowników. Został utworzony w maju 1999 roku z inicjatywy sadowników regionu grójeckiego, największego regionu sadowniczego w Polsce, nazywanego „Największym Sadem Europy”. Członkowie Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej oraz Organizacji Partnerskich specjalizują się głównie w produkcji: truskawek, borówki wysokiej, malin, czarnych porzeczek, jabłek, aronii, czereśni, gruszek, agrestu i wiśni.

Działalność ZSRP skupiona jest wokół następujących punktów strategicznych:

 • promowanie spożywania owoców i zdrowego odżywiania;
 • inicjowanie zmian norm prawnych dotyczących działalności w zakresie sadownictwa;
 • podejmowanie działań dla tworzenia trwałych podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla umocnienia polskiego sadownictwa oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej;
 • upowszechnianie wiedzy technologicznej, ekonomicznej i prawnej związanej z branżą sadowniczą;
 • działania wspierające rozwój gospodarczy branży sadowniczej, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność promująca ekologiczne metody produkcji i ochronę środowiska naturalnego;
 • działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy oraz doświadczeń pomiędzy społeczeństwami;
 • pomoc przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i budżetu krajowego;
 • reprezentowanie potrzeb i interesów zawodowych sadowników; prowadzenie doradztwa w zakresie produkcji sadowniczej;
 • kształtowanie opinii i ocen na temat produkcji sadowniczej;
 • opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących sadowników;
 • organizowanie życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

Spośród wielu kampanii i inicjatyw o charakterze edukacyjno-promocyjnym prowadzonych przez ZSRP warto wymienić trzyletnią kampanię informacyjno – promocyjną pt. „Jabłka Każdego Dnia” w Rosji i na Ukrainie, wieloletnią organizację Polskiego Narodowego Stoiska na Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw FRUIT LOGISTICA w Berlinie oraz dwuletnią kampanię informacyjno - promocyjną pt. „Jedz witaminy i wracaj do zdrowia” skierowaną do dzieci przebywających na oddziałach w szpitalach. Ponadto, ZSRP był współorganizatorem programu promocji jabłek „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości” oraz organizatorem Międzynarodowej Konferencji Malinowej w Lublinie pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Malin - IRA (International Raspberry Association).