„Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” to kampania promocyjno-informacyjna realizowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej na rynkach pięciu krajów: Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii i Czech. Produkty objęte programem to europejskie owoce jagodowe, w tym truskawka, malina, porzeczka i borówka wysoka. Kampania obejmuje promocję walorów odżywczych i jakości świeżych owoców jagodowych.

Celem programu jest:

  • wzrost spożycia owoców jagodowych (kg/osobę) na rynku Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii i Czech o 8%,

  • wzrost świadomości na temat właściwości europejskich owoców jagodowych na rynku Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii i Czech o 8%.

Kampanię pt. „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” wspierają merytorycznie organizacje branżowe takie jak:

  • Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
  • Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki
  • Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek

W dniu 28 stycznia 2015 r. ZSRP zawarł z ARR umowę na realizację 3-letniego programu promocyjno-informacyjnego dotyczącego europejskich owoców jagodowych pt. „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”. Całkowity, zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej budżet wynosi 3 990 232,00 € netto. Program jest realizowany w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” i jest finansowany w 50% ze środków Unii Europejskiej, w 30% z budżetu krajowego. Pozostałe 20% wkładu własnego pozyskano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.