Za nami już sezon truskawkowy, ale w sklepach  nadal są dostępne maliny, borówki amerykańskie i czarne porzeczki. Owoce jagodowe są lubiane przez wszystkich i jednocześnie są jednym z najlepszych sposobów na dostarczenie organizmowi cennych witamin i składników mineralnych. Rozpowszechnianie informacji na temat powyższych owoców sezonowych oraz poprawa świadomości w zakresie ich niezwykłych właściwości stały się celem realizowanej od 2015 roku na terenie Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii i Czech kampanii promocyjno-informacyjnej pn.: „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”. Ma ona zachęcić konsumentów do spożywania owoców jagodowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Już pierwsze miesiące kampanii „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” przyniosły pozytywne rezultaty. Wyniki badania przeprowadzonego na przełomie 2015 i 2016 roku wśród mieszkańców krajów objętych programem wskazują na średnio 10-procentowy wzrost spożycia owoców jagodowych przez konsumentów. O średnio 3% poprawiła się także społeczna świadomość w zakresie ich właściwości prozdrowotnych[1].

W ramach kampanii odbywają się różnorodne działania informacyjne, takie jak np. konferencje prasowe, kampanie reklamowe czy akcje BTL realizowane w Szwecji, Finlandii oraz Austrii. Ponadto prowadzone są także działania za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym chociażby trwający do dnia 31 sierpnia br. konkurs na Facebook’u: https://apps.facebook.com/powerfruits-pl/.

Więcej informacji na stronie kampanii:  www.power-fruits.eu

[1] Owoce Jagodowe. Raport z badania ewaluacyjnego 2016. Pretendent, 2016.