W dniach od 14 do 16 czerwca 2016 r. w miejscowości Ashford w Wielkiej Brytanii odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Porzeczkowa organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Czarnej Porzeczki (IBA - International Blackcurrant Association). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 16 państw w tym także Polski.

IBA zostało założone w 2008 r. w Nowej Zelandii jako stowarzyszenie członków krajowych. Celem jego funkcjonowania jest rozwijanie współpracy pomiędzy producentami czarnych porzeczek z różnych państw, jak również wspieranie pracy instytucji badawczych i naukowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.

Podczas tegorocznej konferencji  szczególną uwagę poświęcono omówieniu właściwości zdrowotnych porzeczek, analizie nowych odmian porzeczki czarnej oraz aktualnym trendom występującym na rynku spożywczym. Podczas towarzyszącego konferencji Walnego Zgromadzenia, członkowie wybrali nowego prezesa IBA, którym został Anthony Snell z Wielkiej Brytanii. Będzie on pełnił tę funkcję przez najbliższe dwa lata. Wiceprzewodniczącymi zostali Piotr Baryła z Polski oraz Holme Pedersen z Danii.

Kolejna konferencja została zaplanowana na przełomie maja i czerwca 2018 roku i odbędzie się  w rejonie Angers we Francji. 

porzeczki