Na podstawie najnowszych danych zebranych przez Organizacje Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2013 roku zebrano ok. 11 012 811,8 ton owoców jagodowych na świecie, z czego ponad 1/4 na kontynencie europejskim. Produkcja tych owoców w Unii Europejskiej stanowi ważny element gospodarek krajów członkowskich. Największy procent udziału w produkcji owoców jagodowych w UE, według międzynarodowych instytucji badawczych i statystycznych, stanowią truskawki. Na podstawie szacunków dostępnych w FAO oraz Eurostatu zbiory tego owocu sięgają poziomu odpowiednio – 64 i 66 proc. Następne pozycję w strukturze upraw jagód stanowią porzeczki – 17 proc. i 12 proc. oraz maliny – 10 proc.

wykres-produkcja-owocow

wykres - produkcja owoców w UE