owoce jagodowe cały rokŚwieże owoce jagodowe stały się niezwykle popularne w większości europejskich

państw. Podstawowym problemem dla wciąż rosnącego popytu jest natomiast ograniczona dostępność tych owoców poza głównym sezonem ich produkcji. Dlatego też z dniem 1 marca 2016 r. zainicjowano nowy międzynarodowy projekt badawczy pn. „GoodBerry”. Naukowcy z 10 państw na całym świecie podjęli się analizy procesów fizjologicznych malin, truskawek oraz czarnych porzeczek by móc usprawnić ich uprawę. Chcą, żeby produkcja tych owoców była możliwa nawet w trudnych i niesprzyjających warunkach.

Prace nad projektem mają charakter międzynarodowy i realizowane są przez 19 instytucji badawczych z całego świata, w tym także Instytut Ogrodnictwa w Polsce. Projekt GoodBerry jest wynikiem rosnącej popularności owoców jagodowych. W jej wyniku europejska produkcja nie jest w stanie w pełni zaspokoić bieżącego popytu[1]. Dlatego też podaż owoców jagodowych, w szczególności poza głównym sezonem ich produkcji, musi opierać się także na imporcie.[2] Wówczas owoce  sprowadzane są przede wszystkim z krajów rozwijających się takich jak np. Egipt bądź Serbia[3]. Projekt GoodBerry ma więc wspomóc całoroczną produkcję europejskich owoców.

Naukowcy biorący udział w projekcie analizują mechanizmy, warunki upraw i procedury, które mogą mieć wpływ na rozwój owoców jagodowych. Projekt GoodBerry ma przyczynić się do wypracowania m.in. skuteczniejszej strategii uprawy owoców jagodowych w niesprzyjających warunkach środowiskowych, na przykład w zbyt wysokich lub w zbyt niskich temperaturach, bądź na obszarach posiadających niedostateczny dostęp do światła. Celem jest uelastycznienie produkcji. Innowacyjność projektu GoodBerry polega na skupieniu się na wszystkich procesach rozwojowych wpływających na plony. Badania mają dostarczyć nowych rozwiązań technicznych dla efektywnej i opłacalnej produkcji owoców jagodowych.

W 2016 roku naukowcy przeprowadzili badania nad dziesięcioma odmianami czarnych porzeczek, sześcioma odmianami truskawek i pięcioma odmianami malin. Owoce poddawane są ocenie sensorycznej i analizie składu chemicznego niezależnie w każdym ośrodku badawczym. Sprawdzana jest zawartość suchej masy, cukrów, kwasów, minerałów i wartości odżywczych. Badania mają pozwolić lepiej zrozumieć uwarunkowania wpływające na rozwój owoców jagodowych.

Projekt nie przewiduje badań nad genetyczną modyfikacją roślin. Prowadzone są natomiast badania molekularne, dzięki którym można dowiedzieć się więcej o aktywności genów w poszczególnych procesach fizjologicznych. Naukowców interesują między innymi okresy związane z inicjacją pąków kwiatowych i przechodzeniem roślin w stan spoczynku. Ta wiedza będzie podstawą do stworzenia takiej strategii uprawy, która będzie przynosiła większe plony i pozwoli w pełni wykorzystać sezon, nawet jeżeli warunki atmosferyczne będą niesprzyjające.

owoce jagodowe cały rok 2

W projekcie uczestniczą zarówno uczelnie i pracujący w nich naukowcy, jak również małe i średnie firmy technologiczne działające w sektorze hodowli owoców jagodowych. Ponadto do programu wciąż mogą przystąpić stowarzyszenia i organizacje producentów oraz hodowcy roślin jagodowych. Projekt koordynowany jest przez Uniwersytet w Maladze, a finansowanie zapewnia Unia Europejska w ramach programu Horyzont 2020. Efekty prac naukowców powinniśmy poznać w ciągu 3 lat.


[1] Dane CBI: dostępne na: www.cbi.eu
[2] Zob.: www.goodberry-eu.eu/project/goodberry-concept/
[3] Zob.: http://www.fresh-market.pl/owoce_i_warzywa/owoce/truskawki/import_truskawek_do_polski_w_iii_kw_2015_roku,p1506108295