Kampania „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” przechodzi do kolejnego etapu. W styczniu 2017 r. kończy się drugi z zaplanowanych trzech lat programu. Kampania poświęcona promocji europejskich owoców jagodowych została zainicjowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w 2015 r. Od tego czasu w jej ramach prowadzone są różnorodne działania informacyjne na terenie pięciu europejskich państw: Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii i Czech.

Rok 2016 był niezwykle intensywny dla kampanii i obfitował w wiele działań komunikacyjnych poświęconych dyskusji nad właściwościami owoców jagodowych i ich wpływie na zdrowie. Istotną płaszczyzną rozmów był cykl konferencji prasowych zorganizowanych w Polsce, Austrii, Finlandii, Szwecji oraz Czechach, w których udział wzięli przedstawiciele mediów zainteresownych niniejszą tematyką oraz eksperci z dziedzin produkcji i certyfikacji owoców. Wśród prelegentów wyróżnić należy także specjalistów dietetyki takich jak chociażby Anna Jelonek (Polska), Sasha Walleczek (Austria), czy Karolína Hlavatá (Czechy), którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat roli owoców jagodowych  w dobrze zbilansowanej diecie.

Kampania „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” to nie tylko współpraca z ekspertami. To przede wszystkim działania nastawione na przekazywanie wartościowych informacji osobom  zainteresowanym zdrowym odżywianiem i owocami, w tym w szczególności rodzicom, nauczycielom oraz dzieciom.

Wśród prowadzonych w ramach kampanii działań wyróżnić należy:

  • Szeroko rozbudowana kampania BTL realizowana na ulicach największych miast Austrii, Szwecji oraz Finlandii, w ramach której uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o kampanii i europejskich owocach jagodowych, jak też przekonać się do ich niepowtarzalnego smaku.
  • Kampania outdoorowa, widoczna między innymi na środkach komunikacji miejskiej, przystankach autobusowych i stacjach metra, billboardach drogowych oraz w centrach handlowych największych europejskich miast, zachęcająca do odwiedzenia strony internetowej i śledzenia kampanii „Power Fruits”
  • Kampania w prasie skierowana przede wszystkim do kobiet. Jej celem było przybliżenie tej grupie wielu zalet wynikających z codziennego spożywania owoców jagodowych w tym truskawek, malin, czarnych porzeczek i borówki wysokiej. Innymi adresatami reklam byli także dietetycy, lekarze oraz liderzy opinii, którzy mają wpływ na kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych i wspierają popularyzację zdrowej żywności.
  • Współpraca z placówkami edukacyjnymi w Polsce, Finlandii, Szwecji, Austrii i Czechach. W ramach prowadzonych działań, do szkół podstawowych we wszystkich państwach objętych programem „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” dostarczono przeszło 20 000 zestawów edukacyjnych zawierających kredki i kolorowanki z zagadkami dla uczniów, mające pomóc w przekazywaniu wiedzy na temat owoców jagodowych w interesujący
    i aktywizujący sposób.

  • Do komunikacji wykorzystano także Social Media oraz specjalnie stworzony portal internetowy poprzez które informacje o owocach jagodowych docierają do coraz większej liczby osób z różnych środowisk, grup i narodowości, tworząc stale rosnącą społeczność.

Wszystkie te działania sprawiły, że konsumenci coraz więcej wiedzą o owocach jagodowych. Kampania „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” jest dla nich wartościowym źródłem informacji na temat truskawek, malin, borówek i czarnych porzeczek, na podstawie którego mogą oni świadomie decydować o swoim sposobie odżywiania się.