Rekordowo wysokie zbiory owoców jagodowych

Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w sezonie 2016 możemy się spodziewać znaczącego wzrostu zbiorów owoców jagodowych w Polsce. Eksperci zapowiadają, że mogą się one okazać aż o 9% wyższe niż w ubiegłym roku[1]. W tym zakresie decydujący wpływ będzie miało zwiększenie produkcji malin. GUS prognozuje, że w tym roku zebranych może zostać ponad 120 tys. ton tych owoców. To o niemal 60% więcej niż w sezonie 2015. Eksperci GUS biorą nawet pod uwagę możliwość pobicia rekordu zbiorów, który został osiągnięty w 2014 roku.

 

Rekordowo wysokie zbiory owoców jagodowychJednocześnie wskutek złych warunków pogodowych tegoroczne zbiory malin w Serbii były zdecydowanie niższe. Serbskie owoce eksportowane były do tej pory przede wszystkim na rynki Niemiec, Francji, Belgii oraz Szwecji i Austrii. Przez zaistniałą sytuację ograniczeniu uległ więc import tych owoców do państw Unii Europejskiej, które w większej mierze musiały polegać na handlu wewnątrzwspólnotowymi produktami. Było to dodatkowo spotęgowane deficytową w stosunku do popytu, podażą mrożonych malin w Europie.

Niestety prognozy nie są już tak korzystne dla plantatorów truskawek w Polsce. Ze względu na niedobory wilgoci w glebie oraz występowanie niskich temperatur na wiosnę, spowolnieniu uległ proces wegetacji tych owoców. Aby przeciwdziałać sytuacji  część upraw przykrywano folią lub włókniną, co w pewnym stopniu pozwoliło na przyspieszenie wzrostu. Plonowanie truskawek prognozuje się na poziomie o ok. 5% niższym od ubiegłorocznego. Spadek produkcji dotyczy jednak wyłącznie owoców przeznaczonych do przemysłu, gdyż w tym samym czasie poziom produkcji owoców deserowych wzrósł.

Rynek europejski jest także otwarty na owoce borówki. Polska jest obecnie największym jej producentem w Unii Europejskiej. Dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wskazują, iż areał upraw borówki podwoił się w ciągu ostatnich 5 lat. Według szacunków aż 80-90% tych owoców przeznaczanych jest na eksport i trend ten najprawdopodobniej utrzyma się przez kolejne lata.[1] Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.