Na podstawie najnowszych danych szacunkowych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja owoców z krzewów jagodowych i plantacji jagodowych w Polsce w zbiory owoców jagodowych 22015 roku wyniosła ok. pół miliona ton owoców. W porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to zbiory osiągnęły poziom ok. 560 tys. ton był to spadek o ok. 10 procent[1][2].

Jak podaje GUS powodem tego był fakt, że tegoroczne warunki wegetacji dla krzewów owocowych były bardziej niekorzystne niż dla drzew. Niewystarczająca ilość wody w glebie wyraźnie wpłynęła na gorsze plonowanie. Jednakże, największym problem producentów owoców w tym roku była susza, która okazała się głównym czynnikiem ograniczającym uzyskanie wyższych plonów z krzewów owocowych, w największym przypadku dotyczy to plantacji malin. Z początkowych szacunków wynika, że produkcja tego owocu miała osiągnąć poziom ok. 120 tys. ton, co stanowiłoby zbliżony wynik do tego z roku 2014. zbiory owoców jagodowych 3Niestety z uwagi na długotrwałą suszę i słabe plonowanie maliny jesiennej szacunki te należało skorygować do poziomu 80 tys. ton. Zbiory truskawek w tym roku według szacunków GUS-u były nawet wyższe niż w roku ubiegłym notując poziom ok. 206 tys. ton. Szacunki zbiorów porzeczek w tym roku estymuje się na ok. 160 tys. ton, w tym 120 tys. ton czarnej porzeczki.

 

 

 [1] Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, 2015, Warszawa

[2] Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2014 r, Główny Urząd Statystyczny, 2015, Warszawa