Uprawa roślin jagodowych 2

Wymagania glebowe

Teren pod uprawę roślin jagodowych powinien być płaski lub delikatnie falisty. Rośliny te wymagają gleb przepuszczalnych i żyznych oraz odpowiednio przygotowanego stanowiska. Dodatkowo ważne jest, aby były to gleby o wysokiej kulturze, dużej zawartości próchnicy i dużej pojemności wodnej. Rośliny jagodowe najlepiej plonują na glebach średnich z podglebiem gliniastym. Wymagania roślin jagodowych względem odczynu nie są wygórowane. Optymalny odczyn gleby dla porzeczki to pH powyżej 5,7, mniejsze wymagania (pH 5,0-5,7) mają: malina i truskawka, najbardziej kwaśnych gleb (pH poniżej 4,5) wymaga borówka, najlepiej pH 3,5-4,5.

 

Uprawa roślin jagodowych 3

 

 

 

Nawożenie mineralne

Oprócz odczynu gleby także zawartość w niej niezbędnych składników mineralnych silnie determinuje rozwój roślin jagodowych. Jest niezmiernie ważne, aby przyswajalne składniki mineralne w glebie występowały w odpowiednich proporcjach między sobą. Od tego będzie zależało zrównoważone odżywianie roślin, a w konsekwencji ich dobre plonowanie. Nawożenie powinno się opierać na: analizie gleby, analizie materiału roślinnego oraz ocenie wizualnej wzrostu i plonowania roślin.

 

Zwalczanie chwastów i ściółkowanie

 

Zwalczanie chwastów i ściółkowanie

Rośliny należy sadzić w glebę wolną od chwastów trwałych. Chwasty wysiewające się po posadzeniu krzewów należy bezwzględnie zwalczać, ponieważ stanowią konkurencję o składniki mineralne i wodę. Masowym wschodom chwastów można zapobiec ściółkując rzędy roślin.

Ściółkowanie jest jedną z najważniejszych spraw jeśli chodzi o zdrowotność gleby i ochronę przed nadmiernym rozwojem chwastów. Ściółka nie tylko ogranicza rozwój chwastów, zmniejsza straty wody i reguluje temperaturę gleby, ale też dostarcza krzewom substancji organicznej. Dodatkowo chroni przed erozją, mrozem oraz nadmiernym ogrzewaniem gleby i wzbogaca ją w cenną próchnicę. Można stosować różne ściółki, nie tylko organiczne, ale również syntetyczne, jak folia czy włóknina.