Zajmuje czołowe miejsce w produkcji owoców jagodowych w Europie. Od ponad 40 lat uprawa roślin jagodowych odgrywa w tym kraju bardzo ważną rolę, a średnia roczna produkcja kształtuje się na poziomie około 500 tys. ton, co stanowi 15% produkcji wszystkich owoców.

20150617 Konferencja Power Fruits Partnersi 1242Polska jest potentatem w produkcji owoców jagodowych w UE oraz znaczącym producentem globalnym. W 2013 roku produkcja owoców jagodowych na świecie według ostatnich danych FAO osiągnęła poziom 11 012 811,20 ton. Ponad 25 proc. całości zbiorów zostało wyprodukowanych na kontynencie europejskim, w tym głównie w krajach członkowskich Unii Europejskiej (szacunki na podstawie danych FAO).

Polska zajmuje czołowe miejsce w produkcji owoców jagodowych w Europie. Od ponad 40 lat uprawa roślin jagodowych odgrywa w tym kraju bardzo ważną rolę, a średnia roczna produkcja kształtuje się na poziomie około 500 tys. ton, co stanowi 15% produkcji wszystkich owoców. Towarową produkcją owoców jagodowych zajmuje się co najmniej 300 tysięcy polskich gospodarstw, a ich przetwarzaniem 284 zakłady, w których zatrudnione jest 23 000 osób.

W krajach Unii Europejskiej, Polska jest od kilku lat największym producentem maliny i porzeczki czarnej oraz znaczącym graczem w produkcji truskawek i borówki wysokiej, o powierzchni plantacji 125 tys. hektarów (31% upraw sadowniczych). Łącznie w 5 ostatnich latach wyeksportowano do krajów UE około 225 tys. ton świeżych owoców jagodowych o wartości 240 mln euro.

Perspektywy produkcji najważniejszych gatunków roślin jagodowych w Polsce w najbliższych latach (w tys. ton):

 

 Źródło: XIV Konferencja Sadownicza w Lublinie, dane profesora Eberharda Makosza

 

Silne strony uprawy roślin jagodowych w Polsce to przede wszystkim korzystne uwarunkowania klimatyczne oraz ekonomiczne, wysoki potencjał produkcyjny krajowych plantacji, duża liczba gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji owoców jagodowych, w tym owoców wysokiej jakości oraz duże możliwości przerobowe zakładów przetwórczych działających w Polsce. Co istotne, zauważa się również wzrost zapotrzebowania na świeże i przetworzone owoce jagodowe na rynkach europejskich oraz dobrą pozycję polskich dostawców na tych rynkach.